2018

Byla  X. KONFERENCE  KAMPA – MALÁ STRANA – PRAHA 1 – STŘED SVĚTA v Malostranské besedě ve čtvrtek 22. 3. 2018

Moderovala Dr. Olga Sozanská

Dr. J. Kučera (KSS, TURAS, KampaNula, Šatlava) v úvodu všechny přivítal, všem, i budoucím sponzorům poděkoval, nastínil program…

Dr. Kateřina Bečková (předsedkyně Klubu Za starou Prahu) přednesla příspěvek : Fake News o Juditině věži a jak je to doopravdy.

Dr.M.Čakrt:(Zlatá Praha, Šatlava) Hledání středu světa-nesnadná rivalita “My na Malé Straně pokládáme Kampu za střed světa jako samo-zřejmost. Je však na místě si připomenout, že totožné nároky si dělají i další místa na světě a některým se dokonce daří je komerčně využívat. Grázlům. Proto je třeba za naše pojetí bojovat a obhájit je proti nejrůznějším rivalům. Ve vystoupení přineseny nezpochybnitelné vědecké důkazy, že střed světa se skutečně nachází u nás, a dokonce bude upřesněna jeho definitivní poloha.”

T. Sedláček: (ekonom) rozebral Střed středů neobvykle zajímavě.

Architekt P. Kučera: (zastupitel P1 za Zelené) Střed světa a všechny jeho oběžnice. Každý střed je středem proto, že kolem něho něco obíhá, k němu přichází, jeho obchází nebo od něho odchází. Co obíhá kolem našeho středu? Jsme to v prvé řadě my, obyvatelé, dále ostatní Pražané, návštěvníci a turisté, všelijaká vozidla, ale i peníze, voda v potůčcích a ve Vltavě, větry, data, energie… Jako je vesmír zachycen v mikrokosmu hodinového stroje na orloji, tak i malostranský (a staro i novoměstský) vesmír je odrazem vesmíru a zobecněním hodinového stroje. Kdo a jak řídí náš malý vesmír a ladí ten náš stroj? Můžeme ho nechat běžet jen tak? Nebo potřebujeme svého Mistra Hanuše? Semele nás nebo nesemele?

Dr. J. Kábele (psycholog, historik, sportovec): Střed světů v nás – Kampa jako příklad ? Jsem střed světa? Jsem součástí světa? Mám v sobě nějaký střed, těžiště? Co je to být v hara? Promítají se naše středy? Fenomén místa, Kampa?

Paní  Milena Baker ze Spolku Zdravý rozum velmi silně brojila proti zničení břehů i ostrovů řeky v centru, zamoření ovzduší dalšími plavidly plánovanými novými plavebními komorami na Vltavě (pouze pro turisty) a naléhala na využívání rekreačních ploch pro občany, především Dětského ostrova.

Prof Dr. O. Lomová, sinoložka (guru Komunitního centra Kampa) se v příspěvu Kampa Natura IV.-X…velmi působivě vyznala ke své lásce k ostrovu Kampa. Žádné akce zde, žádné změny…

Josef Vomáčka (novinář) přečetl příspěvek I. Vrány (hudebníka, KPGM, Šatlava)-Rakovina Prahy: Z Prahy 1 a také dalších čtvrtí se stává umírající město. Radnice musí hledat řešení…. Doplnil vlastními poznatky na téma: Pokračuje vylidňování Prahy 1. Proč zmizelo 60 tis lidí za posledních 30 let?

V pozvánkách na Toulky mluvili Nápadníci KampaNuly:       Dr.P.Novotný (Šatlava, Klub Přátel Glena Millera,historik,pianista) Pozval na vycházku v neděli 22. dubna. “Zapomenuté hostince, kavárny a restaurace Petrské čtvrti”. Sraz je ve 14.00 hodin na Těšnově na parkovišti před hotelem Opera

MUDr.J. Sedmík (rehabil. lékař St. Města, KampaNula, historik): upozorníl na znečištění ulic močí a výkaly, jejichž škodlivost chemicky podložil…: Bordel v centru Prahy. Učená Toulka (2x) Historie prostituce, bude v květnu a červnu.

Dr. J. Hůlek (muzikolog NK, řimsolog, KampaNula) svoji alarmující úvahu řimsologickou Co se středem světa na Kampě doplnil verši.

Ke zdravicím+ diskusi se přihlásili:

M. Kotas (kavárna Mlýnská, KSS)) Přečetl příspěvek p. starosty Lomeckého o Juditině věži. Všem poděkoval, zvláště paní Aleně Kopecké za dlouhá léta péče o Kampu a všechny pozval na Happening 7. dubna.

Ing P. Hejma (zastupitel P1, KampaNula, Baráčníci, My co tady žijeme) tlumočil pozdrav obce Baráčníků i zprávu o opravě Baráčnické rychty, nabídl pomoc při rekonstrukci Kampy a pozval všechny na akce KampaNuly.

P. Burgr (zastupitel P1, SOPMSH, KampaNula, My co tady žijeme) všem děkoval a sdělil, že Střed světa je právě s námi zde, v Malostrans-ké besedě.

Ing. T. Oliva (předseda SOPMSH) připomněl, jak zvláštní enklávou Praha 1 a její část Malá Strana a Hradčany jsou. Varoval před neblahými důsledky event. špatně pojatého referenda.

Dr. J. Smetana, ředitel Musea Kampa – pozval všechny do Werichovy vily (6.4.) a Musea Kampa na výstavu během na Happe KSS 7.4.

————————————————————–

Od 19:30 do 23:30 zahrála různá uskupení Muzikantů z Kampy. Všichni na závěr hráli společně a řádně oslavili výročí 15 let od založení.

Provizorně sepsal J. Kučera

 

2017

23.3.
IX KONFERENCE KAMPA STŘED SVĚTA
KINO 64 U HRADEB
17:30

Zveme na Konferenci KSS, opakovaně konanou pro povzbuzení a „zvidi-telnění“ této části Prahy. Setkání historiků, umělců, spisovatelů, politi-ků, spolků ale především občanů, které je každoročně zaměřeno na ochranu historického území, genia loci Kampy a Malé Strany přede-vším. Z letošního programu Konference je vidět rozsah i zájem význam-ných osobností pomoci tomuto úkolu, který společně celoročně prosa-zují četné kluby, spolky, společnosti i jednotlivci.

Každý rok je třeba čelit mnohým nepěkným útokům ze strany úřadů, podnikavých zlatokopů atd., které by toto území nenávratně poničily. Zatím se za těch cca 10 let snahy mnohému podařilo zabránit a tuto oblast i pro lidi vylepšit.

Zachránil se park na Kampě (zatím) před tzv. revitalizací-rekonstrukcí za obrovské peníze (více než 100 mil. Kč), což by kácením, silnicí a velkými betonovými plochami zcela změnilo jeho klidnou podobu. Jistě by stačilo pár mil. Kč na opravu trávníku, cest, zavlažení…

Na Malé Straně se ustavily další spolky a jejich programy a setkání v klubech i na náměstích vylepšují občanský život v jinak turisticky zaplněném městě. Infrastruktura chybí, ale lidi jsou tu, znají se a na ulicích a v parcích se setkávají se psy a malými dětmi. Také s přáteli, co tu již nebydlí, ale rádi sem docházejí i vícekrát týdně do hospůdek zpívat, do divadel a na koncerty do klubů, na výstavy i do nově otvíra-ného Kina. Prostě tu jsou rádi, na ulici i v parku se pozdraví, což jinde v Praze není.

Nyní vázne a prodražuje se za peníze daňových poplatníků i oprava Werichovy vily. Došlo i k necitlivému kácení topolů na Kampě. Z důvodu potřeby další spisovny OU a v rámci výstavby obrovských garáží, se měla zavřít i Litografická dílna v Říční 11 Martina Boudy. Je zde přes 80 let – evropský unikát! Na nátlak široké umělecké veřejnosti a opozičních zastupitelů od záměru upuštěno.

Na Konferenci ve čtvrtek 23. 3. v KINĚ 64 a pak Happeningu v sobotu 1. dubna v parku Kampa se dozvíte více a vaše otázky další budou jistě zodpovězeny…

Za organizátory Dr. Jiří Kučera

 

Přednášet budou :

J. Čep: Bydleme tu s rodinami, množme se!

T. Drdácký: Veřejný prostor osobně

R. Biegel: Kampa – dopravní Střed Světa

H. Hlavatá: Malostranské domy v italských rukou

R. Händl: Maršál Radecký a Malá Strana

J. Kroča: Genius locí Malé Strany z pohledu astrologie

J. Hůlek: Proč vůbec Střed Světa, a na Kampě?

O přestávce zahrají a zazpívají Pepa Kocúrek & Jiřka Šatlava

P. Kvapilová: Kampa – Střed nové harmonie?

M. Kotas: O zbytečném hašteření

O. Lomová : Kampa natura III…

J. Smetana: Příliš mnoho zubů – autoři z MS

J. Šefranka: 0 Petřínské rozhledně a lanové dráze na ten vršek….

 

Zdravice + diskuse:   V. Hampl (Senát ČR), M. Bouda (Litografie Říční), P. Burgr (KampaNula, SOPMSH), D. Dvořák (MB), M. Čakrt (Zlatá Praha, Klub Šatlava), P. Hejma (Baráčníci, St. Město), T. Oliva (SOPMSH, Hasiči), J. Pavliš (Vojanovy sady), J. Titlbachová (Hradčanské včely), R. Vopička (Malá Strana), M. Zenkl, P. Novotný, J. Kučera jun. (Nové Město)

20:00 Muzikanti z Kampy nahoře …

Občerstvení na baru.
Vstupné 64 Kč.

 

2016

Ústřední výbor Kampy Středu Světa pořádá a zve na
VIII. KONFERENCI KAMPA STŘED SVĚTA
v úterý 5. dubna od 18 h na Baráčnické rychtě
moderuje Josef Vomáčka

Historicko-umělecké přednášky :
Jiří Kučera st. : Úvod
Richard Händl : Úzká osobní souvislost Kampy a císaře Karla IV
Jan Zemánek : Skryté tajemství Zámeckých schodů
Josef Kábele : Kampa a budoucnost – fikce
Julius Hůlek : Kampa okultní a okultistická – nová objevná zjištění k problematice Středu Světa na Kampě

Urbanisticko, sociogeopolitická témata:
Olga Lomová: U nás na Kampě – včera, dnes a zítra
Tomáš Sedláček : Kolaps blízkosti
Jan Smetana : Museum Kampa a Werichova vila
Jan V. Čep : Kamp.a. kráčí
Petr Kučera: Město a řeka
Vendula Kodetová: Citadela Petrská
Marcel Zenkl. + Jiří Kučera jun: Kampak Nové Město?
Petr Burgr:  Úskalí našich měst

Do diskuse se hlásí zástupci:
MČ Praha 1, Klubu Za starou Prahu, KC Kampa, Musea Kampa, Baráčníků, Muzikantů z Kampy, Malostranské besedy, Kavárny Mlýnské, SOPMSH, Zlaté Prahy, SUPa, KPGM, Klubu Šatlava, TAK, TURAS, Hradčanských včel, Malostranských novin, KampaNuly, Starého Města i Nového Města…

Debata historiků i umění a architektury, urbanistů, architektů, ekonomů, umělců, lékařů, sociologů, politiků……

20.30 h Folklor Trio, s nímž se dobře zpívá.

Výtečné občerstvení!

——————————————————————–

N O V I N K A!
Část příspěvků uslyšíme o 14 dní později na akci zvané

DOZVUKY Konference KSS
v úterý 19. dubna 17 – 19:00
kostel sv.Vavřince-Síň Pražského jara v Hellich. ul

Háta Hlavatá : Návrhy na Státní galerii na Kampě 1923.
Jan Šefranka : Mladý Karel Sabina a Malá Strana
Jan Sedmík: Nadčasový Jeroným Pražský
Jan Kroča: Pražské Prahy dle Meyerinka, Plečnika a Pogačnika
Zdeněk Lhoták, Martin Bouda:Litografická dílna-kultovní místo pracovních i společenských setkáváni výtvarníků na Kampe. 

Diskuse proběhne (za rohem) v suterénu oblíbené Dobré trafiky (Újezd 37), 100 m od kostela od 19:30!

 

2015

Konference o Kampě
19.3. 2015, Baráčnická rychta, 17:30
Program:
uvádí Dr. Jiří Kučera

Odborné příspěvky:
Dr. Jan Havrda – Kampa archeologická
Dr. Jan Sedmík – Josef Dobrovský
Dr. Josef Kábele – Mlýny na Čertovce a rázovité osobnosti
Mgr. Jan Smetana – Museum Kampa + Werichova vila
Dr. Jul. Hůlek – Život na Kampě očima Řimsologie a (Porno) Muzikologie
Prof. Dr. Olga Lomová – Kampa natura
Petr Burgr – Poslední trendy…

 

 

Příspěvky z konference o Kampě a její revitalizaci z 27.3. 2014:

Jiří Kučera Vážení_přátelé_Kampy_Kučera
Alena Kopecká Kampa park_ Kopecka
Olga Lomová Kampa střed světa_Lomová
Eva Vodrážková Drobné náměty_Vodrazkova
Veronika Vicherková Poznámka k plánované revitalizaci parku na Kampě_Klubzastarouprahu
Josef Kábele Kampa v ohrožení anotace_Kabele
Petr Burgr Kampa+2014_Burgr

Příloha Malostranských novin MN o Kampě

Konference o Kampě a její revitalizaci

čtvrtek 27.3. 2014, Michnův palác

Kudy kráčíš Kampo? O parku na Kampě a jeho revitalizaci

Přijďte se zamyslet, jak ji zachovat nedotčenou. Přijďte si poslechnout, jak má Kampa po revitalizaci vypadat a diskutovat s odborníky i zainteresovanou veřejností … Přijďte podpořit genia loci Kampy!
Zůstane Kampa jedinečným a jedním z posledních nádherných anglických parků v Praze se zpomaleným odpočinkovým průchodem?

Program:

17:17 procházka s odborníkem na parky a zahrady, sraz u Werichovy vily

18:00 začátek konference ( Michnův palác, vchod ze Všehrdovy ulice nebo z parku )

Úvod: starosta Ing.Oldřich Lomecký, Alena Kopecká, Martin Kotas, Dr. Jiří Kučera

Moderátor: Eugen Brikcius

Přednášky:
Prof.Dr.O. Lomová: Park, zahrada, památková rezervace
Ing arch E. Vodrážková: Kampa z profesního pohledu zahradního architekta
V.Vicherková: Stanovisko Klubu za starou Prahu k rekonstrukci parku

Diskuze:
přihlášeni do diskuze jsou Ing. P. Hejma, Jiřina Šiklová, Stanislav Cícha

Přednášky:
Ing. J. Zemánek: Od sv.Kajetána, přes Kampu, ke Kajetánům
Dr. J. Kábele: Kampa věčně ohrožená, ale hrdá na nepokořená
Dr. J. Svoboda: Nová kniha Kampa, Čertovka -Pražské Benátky
Dr. J.Sedmík: Modrý Abbé
Dr. J.Hůlek: Nové poznatky k problematice Středu Světa na Kampě z hlediska Římsologie (k poctě Julesa Vernea)

diskuse

20:00 Muzikanti z Kampy v malém sále

Občerstvení zajištěno! Vstup volný!

více info na 605 216 143
kss_pozvanka2

Konference z minulých let:

Byla Konference Kampa Střed Světa 2013

Konference se konala 26. února v Michnově paláci Tyršova domu v Praze 1 na Malé Straně.

Již od 17.17 proběhl v parku „pohádkový“ happening cca. 30 převážně starších hledačů, většinou Nápadníků KampaNuly a dalších, později přednášejících na Konferenci, jejich přátel a dalších zájemců. Přítomny i malé děti.

Hledán a nalezen Střed Kampy—Světa a to na palouku u Werichovy vily, vedle prastarého platanu. Akci vedl geomant Jan Tajboš, který předal i poselství Marko Pogačnika. Na toto místo bude umístěn menhir — pomník Středu Světa. Krásné video z hledání je nyní na www.praha1.cz.

Těsně po 18.00 zahájil Konferenci moderátor Eugen Brikcius. Úvodní řeč měl akci každoročně připravující Dr. J. Kučera. Starosta Ing. O. Lomecký také všechny uvítal jménem Prahy 1 i Sokola-ČOS, na jehož půdě se konference již leta odehrávají. Dotkl se i plánované mírné rekonstrukce – revitalisace parku a budoucí spolupráce s místními aktivitami. Vyzdvihl úlohu KC Kampa a dalších subjektů akci KSS pořádajících.

Všemi očekávaný Ing. Jan Zemánek nezklamal. Na Kampu přes Karlův most bez meče, pod závojem sv. Václava s napětím dorazili všichni. Nastínil historii mostů a brodů v Praze i výjimečnost Karlem IV vyprojektovaného mostu Kamenného, Pražského-Karlova. Později se dotknul několika dalších témat, o kterých by rád hovořil příště. Opakovaně zahrál Lubomír Holzer na středověkou kytaru—cistru staré písně. Později připojil i fujarku, brumle a šamanský buben. Dr. Marie Sedmíková nastínila i význam Karlova otce, Jan Lucemburského, právě pro Malou Stranu. Dr. Josef Kábele rozbouřil klidné vody večera smrští informací na téma Karlův most v tvorbě českých malířů. Přítomným vůbec nevadilo, že přetáhl limit osmi minut o další půl a hodiny a pokřikem se domáhali dalšího pokračování. Emeritní profesorka dějepisu z Akademického gymnasia Dr. Jana Volfová svým nadčasovým sdělením o zkáze Desk Zemských a Kronice České Václava Hájka z Libočan dokázala zaujmout stále vytrvávající skoro stovku posluchačů a jako každoročně sklidila upřímný potlesk. Třešní na dortu byl čistě vědecký rozbor Dr. Julia Hůlka. Cesta přes Karlův most z Kampy na Kampu očima Řimsologie aneb cui bono… jehož závěry o umístění Středu Světa se ne zcela shodovaly s jeho polohou snad již skutečnou, kterou navíc sám přednášející pár hodin před svým ostře sledovaným projevem v kruhu v parku vyšlapal.

Občerstvení bylo zcela saturujicí – nealko, pivo, víno, guláš..! Vstup volný potěšil mnohé, ač někteří by byli jistě za krásný a poučný večer milerádi zaplatili. Všichni se mohou těšit na Sborník přednášek z Konferencí všech pěti ročníků. Tento „Almanach“ Kampy Středu Světa připravuje Dr. J. Kábele. Po skončení přednášek přijal neúnavné diskutéry milý a oblíbený restaurant-bar Šatlava schoulený pod Juditinou věží v Saské uličce.

Jiří Kučera