Kampa střed světa

13. dubna 2024

Program v parku Kampa – od 14:30

Hudba v parku

Divadlo v šapitó

KC Kampa

  • Aktivity pro děti ve spolupráci s KC Kampa, Skautským institutem v Rybárně a DOXem.

XVI. Konference Kampa

Termín: 8. 4. 2024 / 17:30 – 21:??

Trick bar, Malostranská beseda, 2. patro

Téma: HLEDÁNÍ PRAMENŮ DUCHA – MALÁ STRANA, KAMPA, PETŘÍN, HRADČANY…

Program doplněný občerstvením a hudbou je složen z příspěvků historiků, spisovatelů, významných umělců, lékařů i buditelů z řad místních obyvatel debatujících o osudu ohrožených míst kolem „Středu Světa“.

Toulka

13. 4., 12:00 hod.

Učená Toulka: PRAMENY DUCHA OSTROVA KAMPY
J. Kučera

Sraz: 12:00 u Klubu Újezd
Dále jdeme Říční, Litograf. Dílna + Fotoateliér, Kostel sv. Jana Na prádle, Kavárna Mlýnská, Rybárna SI + Kamparta, KC Kampa školička + Salla Terena, Museum Kampa + W. vila… pod Karlův most.

OTEVŘENÍ BRÁNY NA KAMPU

13. 4., 14:00 hod.

Oblouk pod Karlovým mostem – hudební doprovod

Proč Kampa

Hlavním tématem tohoto happeningu je poukázat na jedinečnost Kampy, jako prostoru, kde se střetává město s doposud existující místní pospolitostí, kde se snoubí klid parku s ruchem a turismem Prahy. Kampa si i přes všechny tyto aspekty zachovala svůj charakter a půvab, který láká k návštěvě. Je velmi třeba dbát a zachovávat její stav a i případné úpravy a zásahy přizpůsobovat právě její kráse i nadčasovému významu.

„Malá Strana jako prostor, kde se lidé ještě zdraví“

„KAMPA jako Střed nejen našeho Světa, jako Střed Střetu Světů“

„Kampa Světu otevřená“

Našim cílem je zviditelnění tohoto jedinečného místa a všech  lokálních iniciativ a jejich aktivit, které probíhají na Kampě a v jejím okolí. Chceme poukázat na dlouhou historii tohoto místa, obnažit Genia locí – Campí a danou akcí provázat subjekty působící v lokalitě ostrova i Malé Strany vůbec. Došlo zde v posledních letech k velkému odlivu místních obyvatel. Přesto zůstává Kampa místem, kde se Malostraňáci potkávají a zůstává nejen pro místní prostorem, kam se všichni rádi vracejí, odpočívají i tvoří.

Chceme:

  • zachovat (nenarušit) genia locí
  • podpořit místní iniciativy
  • provázat jednotlivé subjekty v dané lokalitě
  • podpořit sounáležitost občanů všech generací žijících na Malé Straně
  • informovat o jedinečnosti a historii Kampy nejen místní

Akce je společnou aktivitou spolků a subjektů sídlících na Malé Straně. Na akci se podílí Mlýnská kavárna spolu s Biografem Letní poloha, Muzikanty z Kampy a klubem TURAS. Vše je každoročně realizováno díky laskavé podpoře MČ Praha 1, Městské policie a Vojanových sadů.

Kontakt

Letní Poloha, s.r.o.
Dr. Zikmunda Wintra 459/14, Praha 6
IČO: 24247928
DIČ: CZ24247928

Produkce akce:
Petr Pošvic, tel. 732 179 040
petr@livermusic.cz

Akce se koná za podpory MČ Praha 1, Skautského institutu v Rybárně a Vojanovy sady s.r.o.