Kampa střed světa

15.–25. 4. 2020

Program festivalu

Hudba v parku

Divadlo v šapitó

  • Jakub Folvarčný
  • Loutky bez hranic
  • Studio Damúza

Film ve Werichově vile

  • 15:00 otevření výstavy kytar z dílny Petra Jurkoviče a Stefana Milkova
  • 19:30 Bluesman – uvedení filmu tvůrci – projekce.
    Info o filmu

XII. Konference KMSSS

Kampa, Malá Strana Střed Světa

Mlýnská kavárna, Letní poloha, TURAS, KampaNula, KC Kampa, Muzikanti z Kampy, Museum Kampa, s podporou OU MČ Praha 1 pořádají a zvou:

ve středu 1. dubna 2020

(již od 16:16 Rybářský domeček
s občerstvením a hudbou)
18–20 h v Mlýnské kavárně na Kampě

BÁSNÍCI MALÉ STRANY
&
APRÍLOVÝ HYDE PARK:

(Novinky z Malé Strany i Kampy-spolky, kluby. Obnovená Rychta. Stav Petřína. Kdo Rybářský domeček? “Zdravice“, diskuse 🙂

Jsou zváni nejen účastníci Konferencí. Hlásí se Eugen Brikcius, Kurt Gebauer, Jiřina Šiklová, Josef Kábele, Tomáš Sedláček, Jiří G. Gebert, Mich. Stoilovova, Michal Čakrt, Romana Ertlová, Jessika Hoffmeister, Lucie Crocro, Jaroslav Cepák,  Petr Hejma, Petr Burgr, Tomáš Oliva, Jiří Kučera, Martin Kotas, Julius Hůlek. Pozvánky s podrobným programem brzy…

Vstup volný. Občerstvení na baru.

Toulky

K akcím XII. Kampa, Malá Strana Střed Světa připravili Nápadníci KampaNuly Učené Toulky

Středa 1. dubna

16:16
TOULKA RYBÁŘSKÝM DOMEČKEM S OBČERSTVENÍM A HUDBOU
(Před Konferencí KMSSS 18:00 v Mlýnské kavárně)

Pátek 3. dubna

17:17
Učená Toulka SANTINI & KAJETÁN
M. Hoza – kostel Sv. Kajetána – Nerudova ul.

18:18
PODZEMÍ MALÉ STRANY (J. Kučera)
Nerudova ul. (naproti kostelu) Ranně gotické základy STRAHOVSKÉ BRÁNY

19:19
NEW KLUB LAMA
v podzemí Tomášské ulice – posezení s výkladem s občerstvením

Sobota 4. dubna

12:12
brána Sadů – Učená Toulka: VOJANOVY SADY NEZNÁMÉ
(J. Kábele, J. Pavliš, J.Cepák)

13:31
občerstvení Časem

14:14
Pod Mostem OTEVŘENÍ BRÁNY XII. „HAPPENINGU“ KAMPA STŘED SVĚTA PRŮVODEM S HUDBOU
do parku, zde program do večera – kapely, divadla, hrátky, stánky s občerstvením…

Proč Kampa

Hlavním tématem tohoto happeningu je poukázat na jedinečnost Kampy, jako prostoru, kde se střetává město s doposud existující místní pospolitostí, kde se snoubí klid parku s ruchem a turismem Prahy. Kampa si i přes všechny tyto aspekty zachovala svůj charakter a půvab, který láká k návštěvě. Je velmi třeba dbát a zachovávat její stav a i případné úpravy a zásahy přizpůsobovat právě její kráse i nadčasovému významu.

„Malá Strana jako prostor, kde se lidé ještě zdraví“

„KAMPA jako Střed nejen našeho Světa, jako Střed Střetu Světů“

„Kampa Světu otevřená“

Našim cílem je zviditelnění tohoto jedinečného místa a všech  lokálních iniciativ a jejich aktivit, které probíhají na Kampě a v jejím okolí. Chceme poukázat na dlouhou historii tohoto místa, obnažit Genia locí – Campí a danou akcí provázat subjekty působící v lokalitě ostrova i Malé Strany vůbec. Došlo zde v posledních letech k velkému odlivu místních obyvatel. Přesto zůstává Kampa místem, kde se Malostraňáci potkávají a zůstává nejen pro místní prostorem, kam se všichni rádi vracejí, odpočívají i tvoří.

Chceme:

zachovat (nenarušit) genia locí
podpořit místní iniciativy
provázat jednotlivé subjekty v dané lokalitě
podpořit sounáležitost občanů všech generací žijících na Malé Straně
informovat o jedinečnosti a historii Kampy nejen místní

Akce je společnou aktivitou spolků a subjektů sídlících na Malé Straně. Na akci se podílí Mlýnská kavárna spolu s Biografem Letní poloha, Muzikanty z Kampy a klubem TURAS. Vše je každoročně realizováno díky laskavé podpoře MČ Praha 1, Městské policie a Vojanových sadů.

Kontakt

Letní Poloha, s.r.o.
Dr. Zikmunda Wintra 459/14, Praha 6
IČO: 24247928
DIČ: CZ24247928

Produkce akce:
Petr Pošvic, tel. 732 179 040
petr@livermusic.cz