Kampa střed světa

1. dubna 2023

Program festivalu

Hudba v parku

Divadlo v šapitó

KC Kampa

  • Otevřená herna pro rodiče s malými dětmi

XV. Konference KMSSS

Kampa, Malá Strana Střed Světa

Mlýnská kavárna, Letní poloha, TURAS, KampaNula, KC Kampa, Muzikanti z Kampy, Museum Kampa, za finanční spoluúčasti MČ Praha 1 pořádají a zvou:

Termín:
úterý 28. března 17:47 – 21:21

Síň Pražského Jara, (Sv. Vavřinec, Hellichova ulice)

Téma:
HUMOR V PÉČI O OHROŽENÝ STŘED SVĚTA

Nově bude udělena cena PRA.SANACE za projekty narušující Střed Světa, jeho genia loci…

Občerstvení zdarma, vstupné dobrovolné, sponzoři vítáni.

Toulka

Již v poledne (12 hod.)

Učená Toulka historická:
J. Kučera & comp.
Podzemím hradeb Menšího Města.

Sraz: Tržiště, 12:00.

14:00

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BRÁNY NA KAMPU
Staropražské písně v podání dámského ansamblu BABA
Pod mostem Karlovým u bistra BRUNCVÍK.

Proč Kampa

Hlavním tématem tohoto happeningu je poukázat na jedinečnost Kampy, jako prostoru, kde se střetává město s doposud existující místní pospolitostí, kde se snoubí klid parku s ruchem a turismem Prahy. Kampa si i přes všechny tyto aspekty zachovala svůj charakter a půvab, který láká k návštěvě. Je velmi třeba dbát a zachovávat její stav a i případné úpravy a zásahy přizpůsobovat právě její kráse i nadčasovému významu.

„Malá Strana jako prostor, kde se lidé ještě zdraví“

„KAMPA jako Střed nejen našeho Světa, jako Střed Střetu Světů“

„Kampa Světu otevřená“

Našim cílem je zviditelnění tohoto jedinečného místa a všech  lokálních iniciativ a jejich aktivit, které probíhají na Kampě a v jejím okolí. Chceme poukázat na dlouhou historii tohoto místa, obnažit Genia locí – Campí a danou akcí provázat subjekty působící v lokalitě ostrova i Malé Strany vůbec. Došlo zde v posledních letech k velkému odlivu místních obyvatel. Přesto zůstává Kampa místem, kde se Malostraňáci potkávají a zůstává nejen pro místní prostorem, kam se všichni rádi vracejí, odpočívají i tvoří.

Chceme:

zachovat (nenarušit) genia locí
podpořit místní iniciativy
provázat jednotlivé subjekty v dané lokalitě
podpořit sounáležitost občanů všech generací žijících na Malé Straně
informovat o jedinečnosti a historii Kampy nejen místní

Akce je společnou aktivitou spolků a subjektů sídlících na Malé Straně. Na akci se podílí Mlýnská kavárna spolu s Biografem Letní poloha, Muzikanty z Kampy a klubem TURAS. Vše je každoročně realizováno díky laskavé podpoře MČ Praha 1, Městské policie a Vojanových sadů.

Kontakt

Letní Poloha, s.r.o.
Dr. Zikmunda Wintra 459/14, Praha 6
IČO: 24247928
DIČ: CZ24247928

Produkce akce:
Petr Pošvic, tel. 732 179 040
petr@livermusic.cz

Akce se koná za finanční spoluúčasti MČ Praha 1