2013

Byla Konference Kampa Střed Světa 2013

Konference se konala 26. února v Michnově paláci Tyršova domu v Praze 1 na Malé Straně.

 

Již od 17.17 proběhl v parku „pohádkový“ happening cca. 30 převážně starších hledačů, většinou Nápadníků KampaNuly a dalších, později přednášejících na Konferenci, jejich přátel a dalších zájemců. Přítomny i malé děti.

Hledán a nalezen Střed Kampy—Světa a to na palouku u Werichovy vily, vedle prastarého platanu. Akci vedl geomant Jan Tajboš, který předal i poselství Marko Pogačnika. Na toto místo bude umístěn menhir — pomník Středu Světa. Krásné video z hledání je nyní na www.praha1.cz.

Těsně po 18.00 zahájil Konferenci moderátor Eugen Brikcius. Úvodní řeč měl akci každoročně připravující Dr. J. Kučera. Starosta Ing. O. Lomecký také všechny uvítal jménem Prahy 1 i Sokola-ČOS, na jehož půdě se konference již leta odehrávají. Dotkl se i plánované mírné rekonstrukce – revitalisace parku a budoucí spolupráce s místními aktivitami. Vyzdvihl úlohu KC Kampa a dalších subjektů akci KSS pořádajících.

Všemi očekávaný Ing. Jan Zemánek nezklamal. Na Kampu přes Karlův most bez meče, pod závojem sv. Václava s napětím dorazili všichni. Nastínil historii mostů a brodů v Praze i výjimečnost Karlem IV vyprojektovaného mostu Kamenného, Pražského-Karlova. Později se dotknul několika dalších témat, o kterých by rád hovořil příště. Opakovaně zahrál Lubomír Holzer na středověkou kytaru—cistru staré písně. Později připojil i fujarku, brumle a šamanský buben. Dr. Marie Sedmíková nastínila i význam Karlova otce, Jan Lucemburského, právě pro Malou Stranu. Dr. Josef Kábele rozbouřil klidné vody večera smrští informací na téma Karlův most v tvorbě českých malířů. Přítomným vůbec nevadilo, že přetáhl limit osmi minut o další půl a hodiny a pokřikem se domáhali dalšího pokračování. Emeritní profesorka dějepisu z Akademického gymnasia Dr. Jana Volfová svým nadčasovým sdělením o zkáze Desk Zemských a Kronice České Václava Hájka z Libočan dokázala zaujmout stále vytrvávající skoro stovku posluchačů a jako každoročně sklidila upřímný potlesk. Třešní na dortu byl čistě vědecký rozbor Dr. Julia Hůlka. Cesta přes Karlův most z Kampy na Kampu očima Řimsologie aneb cui bono… jehož závěry o umístění Středu Světa se ne zcela shodovaly s jeho polohou snad již skutečnou, kterou navíc sám přednášející pár hodin před svým ostře sledovaným projevem v kruhu v parku vyšlapal.

Občerstvení bylo zcela saturujicí – nealko, pivo, víno, guláš..! Vstup volný potěšil mnohé, ač někteří by byli jistě za krásný a poučný večer milerádi zaplatili. Všichni se mohou těšit na Sborník přednášek z Konferencí všech pěti ročníků. Tento „Almanach“ Kampy Středu Světa připravuje Dr. J. Kábele. Po skončení přednášek přijal neúnavné diskutéry milý a oblíbený restaurant-bar Šatlava schoulený pod Juditinou věží v Saské uličce.

Jiří Kučera