2017

HAPPENING
sobota 1.4. , jižní cíp parku Kampa

14:00 Otevření brány na Kampu – oblouk pod Karlovým mostem
15:00 program v parku Kampa

komentované vycházky:

pá 31.3. / 17:00
sraz: Nerudova 19
Hradby menšího města podle Malostranského potoka k další Středům Kampy!
provází: Dr. Hůlek + Dr. Kučera

so 1.4. / 11:30
sraz: Říční 11
Toulání kolem Kampy s dětmi, Nová galerie, Litografická dílna Říční 11

Program na hudební stage
15:00 – Der Šenster Gob
15:35 – Marcus Jurkovič & Motion Food
16:30 – Jiří Schmitzer
17:40 – Jan Spálený & ASPM
19:00 – ECHT!

Program v divadelním šapito
15:00 – Studio DAMÚZA – Z tajného deníku Smolíčka Pé
16:00 – Jakub Folvarčný – Karlova a Jaromírova pohádka
17:30 – Buchty a loutky – Zlatá husa
20:00 – Vosto5 – Stand´artní kabaret

23.3.
IX KONFERENCE KAMPA STŘED SVĚTA
KINO 64 U HRADEB
17:30

 

Zveme na Konferenci KSS, opakovaně konanou pro povzbuzení a „zvidi-telnění“ této části Prahy. Setkání historiků, umělců, spisovatelů, politi-ků, spolků ale především občanů, které je každoročně zaměřeno na ochranu historického území, genia loci Kampy a Malé Strany přede-vším. Z letošního programu Konference je vidět rozsah i zájem význam-ných osobností pomoci tomuto úkolu, který společně celoročně prosa-zují četné kluby, spolky, společnosti i jednotlivci.

 

Každý rok je třeba čelit mnohým nepěkným útokům ze strany úřadů, podnikavých zlatokopů atd., které by toto území nenávratně poničily. Zatím se za těch cca 10 let snahy mnohému podařilo zabránit a tuto oblast i pro lidi vylepšit.

Zachránil se park na Kampě (zatím) před tzv. revitalizací-rekonstrukcí za obrovské peníze (více než 100 mil. Kč), což by kácením, silnicí a velkými betonovými plochami zcela změnilo jeho klidnou podobu. Jistě by stačilo pár mil. Kč na opravu trávníku, cest, zavlažení…

Na Malé Straně se ustavily další spolky a jejich programy a setkání v klubech i na náměstích vylepšují občanský život v jinak turisticky zaplněném městě. Infrastruktura chybí, ale lidi jsou tu, znají se a na ulicích a v parcích se setkávají se psy a malými dětmi. Také s přáteli, co tu již nebydlí, ale rádi sem docházejí i vícekrát týdně do hospůdek zpívat, do divadel a na koncerty do klubů, na výstavy i do nově otvíraného Kina. Prostě tu jsou rádi, na ulici i v parku se pozdraví, což jinde v Praze není.

Nyní vázne a prodražuje se za peníze daňových poplatníků i oprava Werichovy vily. Došlo i k necitlivému kácení topolů na Kampě. Z důvodu potřeby další spisovny OU a v rámci výstavby obrovských garáží, se měla zavřít i Litografická dílna v Říční 11 Martina Boudy. Je zde přes 80 let – evropský unikát! Na nátlak široké umělecké veřejnosti a opozičních zastupitelů od záměru upuštěno.

Na Konferenci ve čtvrtek 23. 3. v KINĚ 64 a pak Happeningu v sobotu 1. dubna v parku Kampa se dozvíte více a vaše otázky další budou jistě zodpovězeny…

Za organizátory Dr. Jiří Kučera

 

 

 

Přednášet budou :

J. Čep: Bydleme tu s rodinami, množme se!

T. Drdácký: Veřejný prostor osobně

R. Biegel: Kampa – dopravní Střed Světa

H. Hlavatá: Malostranské domy v italských rukou

R. Händl: Maršál Radecký a Malá Strana

J. Kroča: Genius locí Malé Strany z pohledu astrologie

J. Hůlek: Proč vůbec Střed Světa, a na Kampě?

O přestávce zahrají a zazpívají Pepa Kocúrek & Jiřka Šatlava

P. Kvapilová: Kampa – Střed nové harmonie?

M. Kotas: O zbytečném hašteření

O. Lomová : Kampa natura III…

J. Smetana: Příliš mnoho zubů – autoři z MS

J. Šefranka: 0 Petřínské rozhledně a lanové dráze na ten vršek….

Zdravice + diskuse:   V. Hampl (Senát ČR), M. Bouda (Litografie Říční), P. Burgr (KampaNula, SOPMSH), D. Dvořák (MB), M. Čakrt (Zlatá Praha, Klub Šatlava), P. Hejma (Baráčníci, St. Město), T. Oliva (SOPMSH, Hasiči), J. Pavliš (Vojanovy sady), J. Titlbachová (Hradčanské včely), R. Vopička (Malá Strana), M. Zenkl, P. Novotný, J. Kučera jun. (Nové Město)

20:00 Muzikanti z Kampy nahoře …

Občerstvení na baru.

Vstupné 64 Kč.