2018

2018: KAMPA STŘED SVĚTA již podesáté!
Schodiště + Trombenik + Budoár staré dámy + Sváťa Karásek a Svatopluk
festival / happening / slavnost

HAPPENING
7.4. 2018
jižní cíp parku Kampa

13:30 Otevření brány na Kampu – oblouk pod Karlovým mostem
14:30 Program v parku Kampa

komentované vycházky:
1/ Pátek 6. 4.17:00 Kampa a slavní obyvatelé Werichovy vily
Sraz u vily
Provází Dr. Havlovcová

2/ Sobota 12:00 – Vycházka kolem Kampy: Maltézs. území + korunovace Vladislava II.
Sraz u kostela P. Marie Pod řetězem, Maltézs, nám.
Provází Dr. Chrastilová

hudba:
Trombenik
Sváťa Karásek & Svatopluk
Schodiště
Budoár staré dámy

divadlo:
15:00 Malá mořská pohádka (Divadlo T601)
15:55 Tajemství jabloně (Divadlo T601)
17:05 Dr. Orák: UFOUN JE KAMARÁD – pouliční maňáskový rakvičkový sci-fi horor (Bohnická divadelní Společnost ®)

šapito:
18:30
TRANZISTOR KAMPA REVUE
ILLE/dalekko/VEES/Tomáš Boček
moderuje: Johannes & Johanna

Výstava dobových fotografií!
Aktivity pro děti!
Příjemné odpoledne v parku!
Moderuje Laďa Čumba!
Vstup zdarma!

Byla X. KONFERENCE KAMPA – MALÁ STRANA – PRAHA 1 – STŘED SVĚTA v Malostranské besedě ve čtvrtek 22. 3. 2018

Moderovala Dr. Olga Sozanská

Dr. J. Kučera (KSS, TURAS, KampaNula, Šatlava) v úvodu všechny přivítal, všem, i budoucím sponzorům poděkoval, nastínil program…

Dr. Kateřina Bečková (předsedkyně Klubu Za starou Prahu) přednesla příspěvek: Fake News o Juditině věži a jak je to doopravdy.

Dr. M. Čakrt: (Zlatá Praha, Šatlava) Hledání středu světa-nesnadná rivalita “My na Malé Straně pokládáme Kampu za střed světa jako samo-zřejmost. Je však na místě si připomenout, že totožné nároky si dělají i další místa na světě a některým se dokonce daří je komerčně využívat. Grázlům. Proto je třeba za naše pojetí bojovat a obhájit je proti nejrůznějším rivalům. Ve vystoupení přineseny nezpochybnitelné vědecké důkazy, že střed světa se skutečně nachází u nás, a dokonce bude upřesněna jeho definitivní poloha.”

T. Sedláček: (ekonom) rozebral Střed středů neobvykle zajímavě.

Architekt P. Kučera: (zastupitel P1 za Zelené) Střed světa a všechny jeho oběžnice. Každý střed je středem proto, že kolem něho něco obíhá, k němu přichází, jeho obchází nebo od něho odchází. Co obíhá kolem našeho středu? Jsme to v prvé řadě my, obyvatelé, dále ostatní Pražané, návštěvníci a turisté, všelijaká vozidla, ale i peníze, voda v potůčcích a ve Vltavě, větry, data, energie… Jako je vesmír zachycen v mikrokosmu hodinového stroje na orloji, tak i malostranský (a staro i novoměstský) vesmír je odrazem vesmíru a zobecněním hodinového stroje. Kdo a jak řídí náš malý vesmír a ladí ten náš stroj? Můžeme ho nechat běžet jen tak? Nebo potřebujeme svého Mistra Hanuše? Semele nás nebo nesemele?

Dr. J. Kábele (psycholog, historik, sportovec): Střed světů v nás – Kampa jako příklad ? Jsem střed světa? Jsem součástí světa? Mám v sobě nějaký střed, těžiště? Co je to být v hara? Promítají se naše středy? Fenomén místa, Kampa?

Paní Milena Baker ze Spolku Zdravý rozum velmi silně brojila proti zničení břehů i ostrovů řeky v centru, zamoření ovzduší dalšími plavidly plánovanými novými plavebními komorami na Vltavě (pouze pro turisty) a naléhala na využívání rekreačních ploch pro občany, především Dětského ostrova.

Prof Dr. O. Lomová, sinoložka (guru Komunitního centra Kampa) se v příspěvu Kampa Natura IV.-X…velmi působivě vyznala ke své lásce k ostrovu Kampa. Žádné akce zde, žádné změny…

Josef Vomáčka (novinář) přečetl příspěvek I. Vrány (hudebníka, KPGM, Šatlava)-Rakovina Prahy: Z Prahy 1 a také dalších čtvrtí se stává umírající město. Radnice musí hledat řešení…. Doplnil vlastními poznatky na téma: Pokračuje vylidňování Prahy 1. Proč zmizelo 60 tis lidí za posledních 30 let?

V pozvánkách na Toulky mluvili Nápadníci KampaNuly: Dr. P. Novotný (Šatlava, Klub Přátel Glena Millera, historik, pianista) Pozval na vycházku v neděli 22. dubna. “Zapomenuté hostince, kavárny a restaurace Petrské čtvrti”. Sraz je ve 14.00 hodin na Těšnově na parkovišti před hotelem Opera

MUDr. J. Sedmík (rehabil. lékař St. Města, KampaNula, historik): upozorníl na znečištění ulic močí a výkaly, jejichž škodlivost chemicky podložil…: Bordel v centru Prahy. Učená Toulka (2x) Historie prostituce, bude v květnu a červnu.

Dr. J. Hůlek (muzikolog NK, řimsolog, KampaNula) svoji alarmující úvahu řimsologickou Co se středem světa na Kampě doplnil verši.

Ke zdravicím+ diskusi se přihlásili:

M. Kotas (kavárna Mlýnská, KSS)) Přečetl příspěvek p. starosty Lomeckého o Juditině věži. Všem poděkoval, zvláště paní Aleně Kopecké za dlouhá léta péče o Kampu a všechny pozval na Happening 7. dubna.

Ing P. Hejma (zastupitel P1, KampaNula, Baráčníci, My co tady žijeme) tlumočil pozdrav obce Baráčníků i zprávu o opravě Baráčnické rychty, nabídl pomoc při rekonstrukci Kampy a pozval všechny na akce KampaNuly.

P. Burgr (zastupitel P1, SOPMSH, KampaNula, My co tady žijeme) všem děkoval a sdělil, že Střed světa je právě s námi zde, v Malostrans-ké besedě.

Ing. T. Oliva (předseda SOPMSH) připomněl, jak zvláštní enklávou Praha 1 a její část Malá Strana a Hradčany jsou. Varoval před neblahými důsledky event. špatně pojatého referenda.

Dr. J. Smetana, ředitel Musea Kampa – pozval všechny do Werichovy vily (6.4.) a Musea Kampa na výstavu během na Happe KSS 7.4.

————————————————————–

Od 19:30 do 23:30 zahrála různá uskupení Muzikantů z Kampy. Všichni na závěr hráli společně a řádně oslavili výročí 15 let od založení.

Provizorně sepsal J. Kučera